Den vzdělávání dospělých se slaví, aby si lidé mohli připomenout, jak důležité je celoživotní učení a rozvoj osobnosti. Vzdělávání dospělých zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované jako řádné školské vzdělávání dospělých – získání určitého stupně vzdělání.

Kdy se slaví den vzdělávání dospělých?

Den vzdělávání dospělých je den, kdy si lidé mohou připomenout, jak důležité je celoživotní učení a rozvoj osobnosti. Slaví se 5. června každý rok. Vzdělávání dospělých zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované jako řádné školské vzdělávání dospělých – získání určitého stupně vzdělání.

💡
Vzdělávání dospělých přispívá k osobnímu, sociálnímu a hospodářskému rozvoji jedince i společnosti. Vzdělávání dospělých je také prioritní téma Evropského prostoru vzdělávání na období 2021–2030.

Proč je vzdělávání dospělých důležité?

Vzdělávání dospělých je důležité z několika důvodů:

  • přispívá k osobnímu rozvoji jedince, jeho seberealizaci, sebeúctě a sebedůvěře, vzdělaný člověk má lepší schopnost kriticky myslet, analyzovat informace, řešit problémy a učit se novým věcem
  • přispívá k sociálnímu rozvoji společnosti, její demokratizaci, tolerance a soudržnosti, vzdělaný člověk má lepší schopnost komunikovat s ostatními, respektovat rozdílné názory a kultury, zapojovat se do občanského života a podporovat společné hodnoty
  • přispívá k hospodářskému rozvoji země, její konkurenceschopnosti a inovativnosti, vzdělaný člověk má lepší schopnost přizpůsobit se změnám na trhu práce, zvyšovat svou produktivitu a kvalitu práce, najít si novou nebo lepší práci a podnikat.

Vzdělávání dospělých je nejen druhá šance, ale i cesta k lepšímu životu.

Den vzdělávání dospělých je příležitostí pro oslavu úspěchů a příběhů lidí, kteří se vzdělávají i po škole, a pro podporu vzdělávacích možností a nabídek pro dospělé. Využijme tedy tento den k tomu, abychom si uvědomili jeho hodnotu a podpořili jeho rozvoj.