Klasické životní pojištění zná asi většina z nás a velká část Čechů, konkrétně okolo 50 %, ho má dokonce uzavřené. Setkat se však můžete také s investičním životním pojištěním, které u nás ještě až tak rozšířené není. Co je to investiční životní pojištění a vyplatí se vám si ho sjednat? Anebo je to největší chyba, kterou můžete udělat?

Co je to investiční životní pojištění?

Jak už název investiční životní pojištění (IŽP) napovídá, jedná se o nástroj, který kombinuje jak pojistný, tak i investiční produkt. Jinými slovy v sobě tento typ pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti pojištěného, a také investování do podílových fondů.

Zhodnocení investice se odvíjí od zvolené investiční strategie a investiční riziko je na straně klienta.

Proč uvažovat o investičním životním pojištění?

Investiční životní pojištění je vhodnou volbou pro všechny, kteří chtějí jednak v případě smrti nebo zdravotních komplikací finančně zajistit rodinu a zároveň si chtějí v průběhu let vytvořit finanční rezervy.

Právě možností investování se tento produkt liší od klasického životního pojištění. Pokud se rozhodnete pro investiční životní pojištění, je třeba akceptovat vyšší míru rizika podle zvolené investiční strategie.

💡
Vzhledem k tomu, že investiční životní pojištění nenabízí garantovaný výnos, není předem možné říct, zda se vám pojištění vyplatí nebo ne. Ve většině případů je to spíš hazard, proto ho v naší nabídce nenajdete.
životní pojištění
Tip! Upřednostňujete raději klasické životní pojištění a investice řešíte samostatně? S naším srovnávačem životního pojištění si můžete porovnat nabídky různých pojišťoven a najít tu nejvýhodnější pro vás. Zajistěte si finanční ochranu pro sebe a své blízké a ušetřete na pojistném.
investiční životní pojištění daně
Investiční životní pojištění a daně? Jde o daňově uznatelné pojištění.

Jak investiční životní pojištění funguje?

Na jakém principu investiční pojištění funguje? Část pojistného, které budete pravidelně platit, poputuje na krytí pojistné ochrany a v případě, že budete mít sjednanou rizikovou složku, také na poplatky pojišťovně. Zbylé finanční prostředky budou investované.

💡
Investice bude mít podobu nákupu podílových jednotek, které vám pojišťovna vloží na individuální účet.

V případě smrti bude na základě sjednaných podmínek vyplacená pojistná částka nebo hodnota individuálního účtu spojeného s investováním do podílových fondů, případně obojí.

Má investiční životní pojištění nějaké výhody?

Podle některých pojišťoven je investiční životní pojištění spojeno s několika výhodami. Jakými?

  • Většinou přináší vyšší zhodnocení finančních prostředků než kapitálové životní pojištění
  • Pojistná ochrana může být rozšířená o různá připojištění
  • Nastavení a rozsah pojištění je možné kdykoliv změnit
  • V průběhu můžete také libovolně měnit investiční strategii
  • Během trvání pojištění můžete vkládat a čerpat finanční prostředky
  • V průběhu pojištění můžete sledovat zhodnocení spořící složky
  • Jedná se o daňově uznatelné pojištění v případě splnění podmínek

A jeho nevýhody?

V případě, že se pro tento produkt rozhodnete, je třeba počítat i s nevýhodami:

  • Na rozdíl od kapitálového životního pojištění investiční životní pojištění nenabízí garantovaný výnos
  • Návratnost investice může být i nulová, riziko je tak vysoké
nejlepší životní pojištění
Jaké je nejlepší životní pojištění? Porovnejte nabídky ve srovnávači.

Co je to kapitálové životní pojištění?

V rámci souhrnu výhod a nevýhod investičního životního pojištění jsme nastínili kapitálové životní pojištění. O co se jedná?

Kapitálové životní pojištění v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití a pojistná částka může být buďto pro obě rizika stejná nebo se může lišit zvlášť pro případ smrti a zvlášť pro případ dožití.

1) Výhodou tohoto produktu je, že je garantovaná pojistná částka pro případ smrti nebo dožití a je také garantované minimální zhodnocení finančních prostředků a zaplacené pojistné je daňově uznatelné.

2) Nevýhodou je skutečnost, že není možné libovolně měnit nastavení pojištění a není možné aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

Investiční životní pojištění je kombinací pojistného a investičního produktu. Dle našich odborníků je však vhodné řešit životní pojištění a investice zvlášť, a to vzhledem k tomu, že může být návratnost investice nulová. My jako Klik.cz jej nedoporučujeme. Raději si sjednejte klasické životko, které má naopak z našeho pohledu smysl.