Prodáváte ojeté auto a chcete mít všechno právně v pořádku. O vadách na autě kupujícího otevřeně informujete, přesto vám strašák jménem “odstoupení od kupní smlouvy auta” nedá spát.

Z nákupu ojetého auta mají respekt i kupující, ale cena je lákavá. Pravidla odstoupení od kupní smlouvy auta jasně stanovuje zákon - Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb.. Obava, že auto přestane po několika měsících používání fungovat, má své řešení a nutně to pro kupujícího neznamená vyhozené peníze za nepojízdnou šunku.

Do hry vstupují skryté vady a odstoupení od kupní smlouvy auta.
kupní smlouva auto jak odstoupit

Co se považuje za skrytou vadu u auta?

Skrytá vada je taková, která se projeví až po převzetí auta kupujícím. Zjednodušeně se dá říci, že jde o vadu, kterou kupující nemohl zjistit při běžné prohlídce nebo při zkušební jízdě. Za skrytou vadu se považuje:

 • Vada, o které prodávající věděl, ale kupujícímu o ní neřekl.
 • Vada, o které prodávající nevěděl, ale vědět o ní měl a mohl.

Popis každé známé vady je potřeba do smlouvy zapsat konkrétně. Pokud je vada vysloveně popsaná v kupní smlouvě, nejde o vadu skrytou. A z toho také vyplývá, že pokud vady nejsou ve smlouvě přesně popsané, může je kupující reklamovat jako vady skryté.

srovnání povinného ručení
Tip! Bez platného povinného ručení nesmíte usednout za volant. Nechte si poradit a vyberte si nejlevnější povinné ručení. Porovnejte si nabídky online.

Na koupi ojetého vozidla od autobazaru se vztahuje ze zákona záruka 2 roky. Pokud kupující skrytou vadu objeví, může toto vozidlo reklamovat.

💡
Pokud se vada projeví do 6 měsíců od koupě, musí prodejce prokazovat, že uvedené vozidlo bylo v době prodeje bez této reklamované vady. Po 6 měsících to prokazuje kupující. V případě neshod vstupuje do hry ještě soudní znalec.

Pokud vozidlo kupujete od fyzické osoby, je záruka na vady 6 měsíců. Skryté vady prokazuje v tomto případě kupující.

Jak prodat auto s vadou?

I auta s vadou jsou prodejná. Prodávající má povinnost informovat kupujícího o všech známých vadách vozidla. Pokud auto má vadu, prodávající by měl tuto skutečnost otevřeně sdělit a případně nabídnout možnost opravy či snížení ceny, nebo rovnou vady v ceně zohlednit. A nejde o nic protizákonného, pokud prodávající tyto vady přizná a popíše v kupní smlouvě.

Nejlepší ojeté auto do 100 000 Kč: Značky a modely | Klik.cz
Český trh s ojetinami je plný skvělých aut, které se dají sehnat za rozumné peníze. Nejlepší volbou jsou japonské a tuzemské modely.

Jak se zbavit odpovědnosti za skryté vady vozidla?

Prodávající se může zbavit odpovědnosti za skryté vady vozidla, pokud v kupní smlouvě důkladně specifikuje stav vozidla a výslovně vyloučí odpovědnost za tyto vady jako skryté. Je důležité, aby tato ujednání byla jasná a zřejmá.

Je možné odstoupení od kupní smlouvy automobilu?

V případě, že se na autě objeví skrytá vada, má kupující právo vozidlo reklamovat a má nárok na slevu z kupní ceny nebo na odstranění vady. Kupující má dále právo na odstoupení od kupní smlouvy automobilu, pokud se vada na vozidle objevuje opakovaně.

Od smlouvy může kupující také odstoupit, pokud uplyne lhůta 30 dnů na reklamaci aniž by ji prodávající vyřídil. Kupující může požadovat peníze zpět.

Ve všech případech platí pro kupujícího možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, pokud jde o obchod uzavřený mimo obchodní prostory.

Vyplatí se koupit nové auto? Expertní rady a tipy | Klik.cz
Vyplatí se koupit nové auto, nebo se raději poohlédnout po bazarovém voze? To je jedna z nejčastějších otázek lidí, kteří si chtějí koupit auto.

Kdy nelze odstoupit od smlouvy?

Pokud situaci převrátíme, máme dáno, kdy prodávající od kupní smlouvy nemůže odstoupit. Jde o případy, kdy:

 • jsou vady jasně specifikované ve smlouvě. Pokud jsou ve smlouvě jasně uvedené chyby, vady vozidla, musel s nimi kupující počítat. Cena ojetého vozidla stavu pravděpodobně odpovídala, nemůže se tedy na tyto vady pro odstoupení odvolávat.
 • vady odpovídají stáří a opotřebení automobilu. Pokud dojde k závadě na dílu v rámci jeho běžného očekávaného životního cyklu, také není možno vozidlo reklamovat.
kupní smlouva auto

Kdy může prodávající odstoupit od kupní smlouvy?

Podle českého právního řádu má také prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy auta. Jde o situace, kdy kupující porušil smlouvu nebo nesplnil své povinnosti. Patří sem např. tyto případy:

 • Kupující nezaplatí kupní cenu: Pokud kupující nesplní svou povinnost zaplatit kupní cenu včas a v plné výši, může prodávající od smlouvy odstoupit.
 • Kupující nepřebere auto: Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít auto, může prodávající od smlouvy odstoupit.
 • Kupující poruší smluvní podmínky: Pokud kupující poruší jiné smluvní podmínky, například nesplní povinnost užívat auto s péčí řádného hospodáře, může prodávající od smlouvy odstoupit.
Kupní smlouva na auto 2024 – vzor ke stažení | Klik.cz
Chystáte se na nákup automobilu z druhé ruky?

Pro odstoupení je ideální vyhledat si dokument odstoupení od kupní smlouvy auta - vzor. Vzorové verze obsahují všechny podstatné údaje a prošly korekturou právníků. Zkontrolujte si, že vybraný dokument obsahuje:

 • identifikaci kupujícího a prodávajícího - u obou jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, v případě firmy její název, sídlo a IČO,
 • identifikaci automobilu - značka, model, rok výroby, VIN kód, počet najetých kilometrů, popis technického stavu vozidla a zjištěných vad,
 • kupní cenu - uvádí se nejen částka, ale také způsob úhrady po odstoupení (hotově, převodem na účet a číslo účtu),
 • datum podpisu a podpis.

Odstoupení od kupní smlouvy auta je komplexní problematika, která vyžaduje důkladné znalosti právních předpisů a postupů. Je důležité, aby jak prodávající, tak kupující, byli informováni o svých právech a povinnostech, aby se předešlo možným sporům a nepříjemnostem v budoucnosti.