Zatímco k vážnějším dopravním nehodám je potřeba přivolat policii ČR, v případě méně závažných incidentů postačí sepsat okolnosti nehody pro pojišťovnu. Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Podle statistik v roce 2022 došlo na českých silnicích k 98.450 dopravním nehodám, během kterých přesáhla hmotná škoda 7,5 miliardy korun.

Co je to záznam o dopravní nehodě?

Záznam o dopravní nehodě je dokument, který slouží jako důkaz při řešení následků dopravních nehod. Obsahuje důležité informace o nehodě, jako jsou jména řidičů, čas nehody, poškození vozidel apod.

Správné vyplnění záznamu o dopravní nehodě může výrazně zjednodušit úspěšné řešení pojistných nároků.

V jakých případech se vyplňuje záznam o dopravní nehodě?

Protokol o dopravní nehodě se vyplňuje v případě, že se jedná o lehkou dopravní nehodu, ke které není nutné volat policii ČR. K těmto nehodám patří situace, kdy nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, škoda na některém z vozidel nepřesáhne 100.000 Kč, nedojde ke škodám na majetku třetích osob a účastníci se shodnou na tom, kdo nehodu zavinil.

V opačném případě je třeba policii k nehodě přivolat.

Formulář záznamu o dopravní nehodě mějte ideálně vždy v autě

I přesto, že aktuálně není žádným právním předpisem nařízeno vozit v autě záznam o nehodě, odborníci jednoznačně doporučují, abyste ho vždy v autě měli.

Kde tento formulář získáte?

Můžete si ho buďto vyzvednout na pobočce své pojišťovny nebo si ho stáhnout z internetu. Standardní formulář od pojišťovny je propisovací, takže ho stačí vyplnit pouze jednou. Pokud si stáhnete formulář z internetu, mějte u sebe dvě kopie.

havarijní pojištění
Tip! Na silnici vás může překvapit ledacos. Dopravní nehody jsou časté a škody na autě značné. Zkuste si spočítat, na kolik by vás vyšlo havarijní pojištění.
jak dobře vyplnit záznam o dopravní nehodě

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Nyní už se dostáváme k tomu, jak vyplnit záznam o dopravní nehodě. Formulář záznamu o dopravní nehodě je složený z několika částí a je poměrně intuitivní, takže není nijak obtížné ho vyplnit.

Při vyplňování však myslete na to, že by měly být uvedené informace co nejpřesnější a měly by být také dobře čitelné. Součástí záznamu o dopravní nehodě musí být tyto informace:

 1. Datum nehody: uveďte datum i čas nehody.
 2. Místo: co nejpodrobněji popište místo nehody (město a ulice, číslo silnice, kilometr dálnice…).
 3. Zranění: zaškrtněte, zda došlo ke zranění. Pokud ke zranění došlo, zavolejte policii, případně i záchrannou službu.
 4. Jiná škoda: zaškrtněte, jestli došlo i k jiné škodě než na vašich vozidlech. V případě, že došlo ke škodám na majetku cizích osob, je opět třeba přivolat policii.
 5. Svědci: uveďte jména a příjmení svědků a kontakt na ně.
 6. Pojištění: vyplňte kontaktní informace obou účastníků dopravní nehody.
 7. Vozidlo: vyplňte potřebné informace o obou vozidlech.
 8. Pojistitel: vyplňte informace o pojišťovnách, u kterých jsou auta pojištěná, potřebné informace najdete v zelené kartě.
 9. Řidič: vyplňte informace o řidičích obou vozidel.
 10. Body vzájemného střetu: šipkou na nákresech vozidel A a B vyznačte, kde se vozidla střetla.
 11. Viditelná poškození: stručně popište, k jakým viditelným poškozením na vozidlech během nehody došlo.
 12. Okolnosti nehody: zaškrtněte, které body odpovídají dopravní nehodě pro vozidlo A i B (bodů je celkem 17). Zaškrtnuté body spočítejte a do políčka vepište počet označených bodů.
 13. Nákres: pokuste se co nejpřesněji zakreslit průběh nehody, a to včetně vozidel, silnic, dopravních značek, semaforů apod.
 14. Poznámky: do poznámek uveďte další informace týkající se dopravní nehody, které jste nemohli uvést v předchozích bodech.
 15. Podpisy: formulář musí podepsat oba účastníci nehody.
záznam o dopravní nehodě – na co dát pozor

Jak postupovat v případě nehody, ke které není třeba volat policii ČR?

I malá dopravní nehoda může vést k velkému stresu a zmatkování. Je však na místě zachovat chladnou hlavu a postupovat následovně:

 • nejdříve na svém autě zapněte výstražná světla a oblečte si výstražnou vestu,
 • na místo nehody umístěte výstražný trojúhelník,
 • pokud je to možné, pořiďte fotografie nebo videozáznamy dopravní nehody, ideální je, aby byly co možná nejdetailnější a vozidla byla vyfocená ze všech úhlů,
 • v případě, že byli na místě svědci, vezměte si na ně kontakt,
 • pečlivě vyplňte formulář o dopravní nehodě,
 • kontaktujte pojišťovnu řidiče, který nehodu zavinil.

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě? Postupujte bod po bodu a formulář vyplňte co nejpřesněji. Pokud si nebudete s nějakou částí záznamu jistí, obraťte se na asistenční linku své pojišťovny, případně na číslo pomoci řidičům 1224.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: