Bonus a malus jsou pojmy, které většina řidičů dobře zná. Nebo si to alespoň myslí. Dlouze kalkulují nad tím, kolik jezdí měsíců bez nehod. Ostatně je to jedna z prvních otázek při sjednávání povinného ručení. Co je to malus a bonus a jak je zjistíte?

Pojišťovny evidují bonus a malus od 1. ledna 2000. V ten den vešla v platnost povinnost povinného ručení. Pro pojišťovny tyto údaje znamenají jednoduchou představu o možné bonitě řidiče. Vše si vysvětlíme podrobněji.

Co je to malus a bonus?

Pojišťovny pojmy bonus a malus označují dvě věci:

  • počet měsíců od poslední škodní události,
  • slevu nebo přirážku na pojistném.

Jako bonus pojišťovna označuje počet měsíců od poslední zaviněné nehody. Jedná se o procentem vyjádřenou slevu ze základní ceny povinného ručení. Za každých 12 měsíců bez nehody poskytuje pojišťovna slevu 5 až 10 % z ceny pojistky.

povinné ručení cena
Tip! Srovnejte si ceny povinného ručení během chvilky a zbytečně nepřeplácejte na pojistném. Zdarma, nezávazně, online.

Malus je opak bonusu. Pro řidiče funguje jako motivace a tak trochu strašák. Za každou škodní událost (způsobenou dopravní nehodu) pojišťovna škrtá obvykle 24 až 36 měsíců jízdy bez nehod.

Sníží se tím tak slevy na povinném ručení a v některých případech dojde i k jeho zdražení.
pojištění bonus a malus

Jak zjistit bonus a malus u povinného ručení?

Definice bonusu a malusu je jednoduchá. Řidiče ale zajímá, jak zjistit počet bonusů a malusů. Dobu od poslední zaviněné nehody si jakž takž spočítají sami – ostatně spáchanou nehodu neřeší každý den.

Systém výpočtu slevy či přirážky na pojistném je ale složitější.
Informace o bonusu a malusu poskytne přímo pojišťovna. Stačí si vyžádat potvrzení o bezeškodním průběhu. Jelikož se jedná o neveřejný údaj u pojišťovny vedený Českou kanceláří pojistitelů, řidiči ho jinde nenajdou.

Pokud řidičům nevoní komunikace s pojišťovnou, řekneme jim ho i na KLIKu. Naši specialisté na povinné ručení zjistí hodnotu bonusu a malusu a k tomu řidičům přepočítají cenu pojištění a nabídnou jim výhodnější variantu.

jak zjistit bonus u pojištění?

Výpočet bonusu a malusu

Při výpočtu bonusu a malusu jsou důležité dva údaje:

  • délka trvání pojištění vozidla v měsících,
  • počet zaviněných dopravních nehod (škodních událostí).

Slevy na bonus a malus si pojišťovny určují samy podle interních směrnic. Některé je řidičům sdělují, jiné si je nechávají pro sebe. Standardně řidičům přičítají bonusy podle tohoto schématu:

  • 5% sleva za 12 až 23 měsíců bez škodní události,
  • 10% sleva za 24 až 35 měsíců bez škodní události,
  • 15% sleva za 36 až 47 měsíců bez škodní události.

Maximální délka bonusu se obvykle počítá na 10 let. Vzorní řidiči se tak dostanou na slevu 55 až 60 %, některé pojišťovny ovšem nabízejí až 65% slevu za provoz vozidla bez škodní události.

Nabourané auto na dovolené v zahraničí | Klik.cz
Nabourané auto řeší řidiči neradi. O to více, pokud se dopravní nehoda stane v zahraničí. Odložte emoce a k řešení přistupte s chladnou hlavou.

Cena pojištění ale může jít i opačným směrem. V případě škodní události pojišťovna řidičům odečte 24 až 36 měsíců bez nehod. Nulou to ale nekončí, a tak se bonus a malus dostanou do záporné hodnoty a neukázněný řidič platí za pojištění více, než je jeho původní cena.

Přirážka k povinnému ručení je obvykle vyšší než sleva.

Za jednu způsobenou nehodu se řidiči odečtou dva až tři roky jízdy bez nehod. Spouští se tím výstražný mechanismus, který řidiče přiměje k opatrnější jízdě. Maximální hodnota přirážky se pohybuje mezi 20 až 50 %.

Příklad z praxe

Pro lepší představu si představíme dva řidiče. Prvním z nich je Antonín. Před sedmi lety si pořídil svůj první vůz, o který se vzorně stará. Tomu odpovídá i styl jízdy. Za celých sedm let způsobil pouze jednu nehodu, když při parkování u obchodu odřel auto.

Jak vypadá jeho výpočet bonusů a malusů?

Máme tu ale také Petra. Ten si svoje první auto pořídil před třemi lety a způsobil už dvě dopravní nehody. To se také podepsalo na ceně povinného ručení. Bonusy se mu nepřičetly, navíc platí více, než první rok a na původní cenu povinného ručení se dostane nejdříve za čtyři roky bez nehod.

Příběhy Petra a Antonína jsou jen vzorové. Výpočet ceny povinného ručení zahrnuje mnoho proměnných jako věk řidiče, bydliště a další parametry. Bonus a malus ovšem řidiče motivuje k tomu, aby na sebe vzájemně na silnicích dávali pozor.

Povinné ručení podle najetých kilometrů | Klik.cz
Pojišťovny přicházejí s novým produktem. Komu se vyplatí?

Individuální úpravy pojišťoven

Jak píšeme výše, každá pojišťovna má svoje vlastní podmínky. Některé jsou na řidiče přísnější, jiné nabízí nadstandardní výhody v rámci marketingových akcí. Mezi oblíbené výhody pro řidiče patří různé pobídky.

  • Progresivní výpočet bonusů – pojišťovna v prvních letech bez nehody přičítá větší bonusy, než v těch pozdějších.
  • První nehoda bez vlivu na bonus – aneb druhá šance pro řidiče znamená, že za svoji první nehodu pojišťovna pojistníka nepotrestá. Obvykle platí do škody 20.000 Kč.
  • Bonusy na dluh – akce zaměřená na mladé řidiče, kdy jim pojišťovna propůjčí např. 15 % bonusů na tři roky, čímž sníží cenu pojištění. Pokud za tuto dobu nezpůsobí dopravní nehodu, bonusy jim nechá. V opačném případě řidič doplácí slevu za poslední tři roky.

Bonus a malus představují dvě kritéria, která se významně podepisují na ceně povinného ručení. Pojišťovny tím motivují řidiče k jízdě bez nehod. Řidičům se ovšem jízda bez nehod vyplatí, po několika letech provozu získají až o polovinu nižší cenu povinného ručení.

Tip! Přečtěte si více článků z moto světa: