Obecně o Klik.cz

Kdo jsme, co děláme
Ne. Jsme srovnávač a jakožto ten máme jedinečnou možnost pojišťovny mezi sebou porovnat. Zatímco jedna pojišťovna je vhodná pro mladší řidiče, další se pro změnu soustředí na zkušenější klientelu. To samé platí i u jiných typů pojištění - například cestovního či pojištění domácností.
Žádný. Mezi lety 2011 až 2018 jsme na českém trhu vystupovali pod marketingovým názvem Klikpojištění, od roku 2018 došlo ke změně na Klik.cz. Klikpojištění a Klik.cz je tak jeden a ten samý subjekt.
Ne a v tom je naše ohromná výhoda. Ke všem pojišťovnám přistupujeme stejně, nikomu nenadržujeme a díky tomu se klient může spolehnout na to, že nabídka řešení je skutečně férová a proklientská.
V tomto bohužel nedokážeme pomoci. Pokud skočíte na pojišťovnu a budete chtít uzavřít jakoukoli smlouvu, budete potřebovat stejné osobní údaje, jako na Klik.cz. Všechny osobní údaje podléhají přísným pravidlům a garantujeme Vám, že jsou u nás v naprostém bezpečí. Problémy vyplývající z nedodržování zásad ochrany osobních údajů nám nestojí v žádném případě za porušování a byli bychom sami proti sobě.
Nebylo by krásné zařídit si občanský průkaz z domova namísto chození na úřad? Stejně tak k věci přistupujeme i my a i přes internet dokážeme mnohdy víc, než při setkání na pobočce. Už 600.000 klientů z České republiky patří do naší rodiny a tyto zkušenosti nám pomáhají se neustále zlepšovat.

Pojištění vozidel

Pojistky na auto jsou na Klik.cz bez rizika
Jak již je z názvu patrné, povinné ručení je skutečně povinná pojistka k Vašemu autu. Jednoduše řečeno, pokud způsobíte svým vozidlem škodu někomu jinému, z této pojistky se poškozené osobě proplatí náklady, které touto nehodou vznikly. Havarijní pojištění je dobrovolné a v případě nehody jsou peníze vypláceny Vám i přes skutečnost, že jste viníkem celé situace.
Smlouvu se stávající pojišťovnou můžete vypovědět a pojistku si změnit tak, aby Vám vyhovovala. Pozor však na to, že ne vždy je možné smlouvu se stávající pojišťovnou vypovědět - standardně se totiž výpověď posílá a ze strany pojišťovny přijímá na konci pojistného období.
Zelenou kartu odesíláme ihned po sjednání elektronicky. U většiny pojišťoven je zelená karta vystavována na rok, některé pojišťovny však nejdříve zasílají tzv. dočasnou zelenou kartu (2 měsíce, měsíc...). U dočasných zelených karet je po připsání platby zaslána roční zelená karta především v elektronické podobě. Na základě evropské mezinárodní dohody je nyní tento doklad vydáván v černobílé podobě, kartu si tak můžete vytisknout sami na bílý papír. Není-li pojistné zaplaceno ve splatnosti, je zelená karta neplatná.
Parametrů je spoustu - jaké auto řídíte, jaký je Váš věk, z jaké jste obce... V potaz pojišťovna bere například i bonusové měsíce, druh paliva nebo třeba počet sedadel ve vozidle. Proto je cena povinného ručení vždy individuální a ovlivňuje jí mnoho parametrů.
Ne. Jsme srovnávač pojištění. Pokud si na srovnávači zboží vyberete kupříkladu počítač, také neuzavíráte obchodní dohodu se srovnávačem, ale přímo s eshopem, kde jste si zboží reálně zakoupili.

Pojištění domova

Pojištění domácnosti i nemovitosti je na Klik.cz hračka
Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení bytu nebo domu. Běžně zahrnuje nábytek, elektrospotřebiče, televize, rádia, knihy, oblečení, sportovní potřeby, ceniny, šperky, klenoty a další věci, které určíte. Pojištění nemovitosti zahrnuje stavbu jako takovou, tedy stěny, stropy, střechu, okna, okapy, omítky apod. Spadne-li Vám při vichřici strom na dům a poškodí střechu, pojištění domácnosti nestačí a budete potřebovat pojištění nemovitosti.
Nejčastější jsou to škody způsobené krádeží, vloupáním, vandalismem a živelnými událostmi. Živelné události obsahují požár, výbuch, sesuv půdy, vichřici a mohou obsahovat povodeň. Další pojištění, které si v rámci pojištění domova můžete sjednat, zahrnují pojištění proti škodám na elektrospotřebičích způsobených přepětím v síti, pojištění rozbití oken nebo pojištění proti posprejování fasády.
Ano! S pojištění domácnosti a nemovitosti je možné, u některých produktů, sjednat spolu s nimi i pojištění odpovědnosti (pojistka na blbost) nejen pro Vás, ale i pro další členy domácnosti.
Jedná se o velmi důležitý faktor při výběru pojištění domova. Zjednodušeně je limit plnění suma, kterou maximálně můžete od pojišťovny dostat. V dnešní době se z důvodu rychle rostoucích cen nemovitostí a zvyšující se inflace velice často řeší podhodnocení těchto limitů. Pojišťovna by pak v takových případech vyplatila jen smluvně domluvenou částku, ačkoli je například cena nemovitosti dvojnásobná.
Ano. V tomto případě je důležité jak pojištění nemovitosti, které kryje škody na domu jako takovém, tak pojištění domácnosti, které má za úkol krýt škody uvnitř stavby.
agent
agent

Spočítejte si,
kolik ušetříte vy!

Srovnáváme nabídky všech velkých pojišťoven.

Cestovní pojištění

Nejrychlejší sjednání cestovního pojištění na trhu
Máme produkty, které kryjí nejen léčebné výlohy v případě onemocnění COVID-19, ale také v případě technické karantény. Dokonce Vám pomohou dostat se zpátky domů, pokud nebudete moct odcestovat podle plánu.
Pojistné limity nebo také limity pojistného plnění představují maximální částku, kterou je pojišťovna ochotna v rámci jednoho rizika nebo celého pojištění vyplatit za vzniklou škodu.
Výluky najdete vždy v pojistných podmínkách, které jsou součástí pojistné smlouvy. Pojišťovna v těchto případech může krátit pojistné plnění nebo eventuálně nevyplatit nic. Nejčastější výluky jsou rizikové sporty, vysoká nadmořská výška, alkohol a chronické nemoci.
Pochopitelně, ale toto rozhodnutí představuje velké riziko. Pro představu, převoz vrtulníkem v případě nehody v Rakousku představuje následné vymáhání několika miliónové částky. Dobře zvažte, zda Vám toto riziko stojí za to.
Pokud jedete s cestovní kanceláří, může být pojištění v ceně zájezdu, nemusí být však nejvýhodnější. Cestovní kanceláře většinou počítají pouze s jednou, předem smluvenou pojišťovnou.

Životní pojištění

Je lepší myslet i horší doby
Do životního pojištění patří dvě základní skupiny pojištění - čistě rizikové a takzvané rezervotvorné pojištění, v rámci kterého je část Vámi zaplaceného pojistného investována do různých produktů na finančních trzích. Rezervotvorné pojištění tak poznáte podle toho, že při doběhnutí do konce sjednané doby Vám pojišťovna vyplácí nějakou částku zpět. Čistě rizikové pojištění zahrnuje například pojištění invalidity, pojištění pro případ smrti, pojištění úrazu, pojištění hospitalizace, závažných onemocnění nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti. Při jejich ukončení Vám pojišťovna nic nevyplatí, protože veškeré zaplacené pojistné je použito na krytí sjednaných rizik.
Po připsání platby Vám odešleme potvrzení o přijetí platby emailem a pojišťovna Vám zašle akceptační dopis, kde bude potvrzení o sjednaném pojištění. Počátek pojištění nastane den po připsání prvního pojistného na účet pojišťovny.
Uplynutím pojistné doby, úmrtím pojištěného, dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem, nezaplacením pojistného, výpovědí ke konci pojistného období, výpovědí do 2 měsíců od uzavření smlouvy nebo 3 měsíců od vzniku pojistné události či odmítnutím pojistného plnění.
Výplata pojistného plnění se odvíjí podle stupně poškození - % stanovené lékařskou diagnózou. Každá pojišťovna má stanoveny přesné koeficienty pro jednotlivé lékařské diagnózy. V případě souběhu více trvalých následků se pro výplatu pojistného plnění použije celkové % tělesného poškození (součet jednotlivých % za stanovené diagnózy, maximum je 100 %).
Pojistné je hrazeno měsíčně a jeho splatnost se odvíjí od technického počátku pojištění. Po obdržení akceptačního dopisu od pojišťovny je tedy nejlepší nastavit si trvalý příkaz k úhradě.

Srovnání půjček

Porovnání půjček je s Klik.cz přehledné a fér
Nikoli. Pouze Vám chceme detailně ukázat, jaké produkty nabízí instituce, které jsou dle našeho názoru férové.
Pokud nám nějaká nabídka přijde zajímavá, rádi jí do našeho portfolia přidáme.
RPSN žadateli o úvěr transparentně ukazuje celkové náklady na úvěr, umožní srovnání půjček a poslouží k posouzení jejich výhodnosti. RPSN zahrnuje např. poplatek za správu úvěru, poplatek za vedení účtu, administrativní poplatek za poskytnutí úvěru, pojištění schopnosti splácet nebo poplatek za převod peněžních prostředků.
Úmor vyjadřuje splátku samotné dlužné částky neboli jistiny.
Úrok představuje druhou část splátky - odměnu věřiteli za poskytnutí úvěru. Úrok je nastavený podle úrokové sazby, ale zahrnuje také další poplatky.

Srovnání energií

Na srovnání energií pracujeme. Jakmile práce dokončíme, informujeme Vás.
Jako dodavatel elektřiny se označuje společnost, která prodává energii jako takovou. Dodavatele lze změnit a můžete ovlivnit výši měsíční platby. Distributor vlastní elektrické vedení a potrubí, kterými vede elektřinu do domácností. Stará se tedy o přenos energie. Distributor navíc provádí každoroční odečty stavu elektroměrů.
V případě, že se stěhujete, kupujete nemovitost, mění se vlastník apod. a dochází k přepisu odběrného místa, pak můžete zažádat i o změnu dodavatele. V tomto případě původní zákazník ukončuje stávající smlouvu u stávajícího dodavatele a je potřeba novému dodavateli doložit potvrzené datum ukončení stávající smlouvy bez demontáže elektroměru. Dále je potřeba vyplnit předávací protokol, ve kterém je potvrzen stav elektroměru. A následně uzavřete smlouvu s novým dodavatelem.
Plynoměry měří spotřebu v metrech krychlových (m3), ceníky dodavatelů jsou však v MWh. Jaký je mezi nimi přepočet? Přesný převod závisí na hodnotě spalného tepla, která se určuje průběžně podle chemického složení plynu. V zásadě lze počítat s přepočtem 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh.
Na trhu pořídíte měřiče spotřeby elektřiny již za několik stokorun.
Průměrná domácnost spotřebuje kolem 3 300 kWh elektřiny a 850 metrů krychlových plynu za rok. Průměrný výdaj za spotřebu energií tak činí asi 31 800 Kč v závislosti na zvoleném dodavateli.

Nejčastější otázky a odpovědi

Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpovězeno, budeme rádi za odeslání Vašeho dotazu na media@klik.cz.