Obecně o Klik.cz

Kdo jsme, co děláme
Ne. Jsme srovnávač a jakožto ten máme jedinečnou možnost pojišťovny mezi sebou porovnat. Zatímco jedna pojišťovna je vhodná pro mladší řidiče, další se pro změnu soustředí na zkušenější klientelu. To samé platí i u jiných typů pojištění - například cestovního či pojištění domácností.
Žádný. Mezi lety 2011 až 2018 jsme na českém trhu vystupovali pod marketingovým názvem Klikpojištění, od roku 2018 došlo ke změně na Klik.cz. Klikpojištění a Klik.cz je tak jeden a ten samý subjekt.
Ne a v tom je naše ohromná výhoda. Ke všem pojišťovnám přistupujeme stejně, nikomu nenadržujeme a díky tomu se klient může spolehnout na to, že nabídka řešení je skutečně férová a proklientská.
V tomto bohužel nedokážeme pomoci. Pokud skočíte na pojišťovnu a budete chtít uzavřít jakoukoli smlouvu, budete potřebovat stejné osobní údaje, jako na Klik.cz. Všechny osobní údaje podléhají přísným pravidlům a garantujeme Vám, že jsou u nás v naprostém bezpečí. Problémy vyplývající z nedodržování zásad ochrany osobních údajů nám nestojí v žádném případě za porušování a byli bychom sami proti sobě.
Nebylo by krásné zařídit si občanský průkaz z domova namísto chození na úřad? Stejně tak k věci přistupujeme i my a i přes internet dokážeme mnohdy víc, než při setkání na pobočce. Už 600.000 klientů z České republiky patří do naší rodiny a tyto zkušenosti nám pomáhají se neustále zlepšovat.

Nejvíce se nás ptáte na toto

A my Vám k tomu dáme odpověď
Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení bytu nebo domu. Běžně zahrnuje nábytek, elektrospotřebiče, televize, rádia, knihy, oblečení, sportovní potřeby, ceniny, šperky, klenoty a další věci, které určíte. Pojištění nemovitosti zahrnuje stavbu jako takovou, tedy stěny, stropy, střechu, okna, okapy, omítky apod. Spadne-li Vám při vichřici strom na dům a poškodí střechu, pojištění domácnosti nestačí a budete potřebovat pojištění nemovitosti.
Nejčastější jsou to škody způsobené krádeží, vloupáním, vandalismem a živelnými událostmi. Živelné události obsahují požár, výbuch, sesuv půdy, vichřici a mohou obsahovat povodeň. Další pojištění, které si v rámci pojištění domova můžete sjednat, zahrnují pojištění proti škodám na elektrospotřebičích způsobených přepětím v síti, pojištění rozbití oken nebo pojištění proti posprejování fasády.
Ano! S pojištění domácnosti a nemovitosti je možné, u některých produktů, sjednat spolu s nimi i pojištění odpovědnosti (pojistka na blbost) nejen pro Vás, ale i pro další členy domácnosti.
Jedná se o velmi důležitý faktor při výběru pojištění domova. Zjednodušeně je limit plnění suma, kterou maximálně můžete od pojišťovny dostat. V dnešní době se z důvodu rychle rostoucích cen nemovitostí a zvyšující se inflace velice často řeší podhodnocení těchto limitů. Pojišťovna by pak v takových případech vyplatila jen smluvně domluvenou částku, ačkoli je například cena nemovitosti dvojnásobná.
Ano. V tomto případě je důležité jak pojištění nemovitosti, které kryje škody na domu jako takovém, tak pojištění domácnosti, které má za úkol krýt škody uvnitř stavby.

Proč bych si měl zařídit pojistku online?

Protože se jedná o nejrychlejší a nejpohodlnější způsob
Pojištění domácnosti se vztahuje na nábytek, zařízení, elektroniku, sportovní vybavení, oblečení, cennosti či peníze, které se ve vaší domácnosti nachází. Hodnota veškerého vybavení domácnosti by měla odpovídat pojistná částce v pojistné smlouvě na pojištění domácnosti.
V případě nepřesného nastavení pojistné částky, tak nemusíte od pojišťovny v případě škodné události obdržet odpovídající pojistné plnění.
Novou cenou je myšlena cena, za kterou lze v daném čase a místě pořídit tutéž věc nebo věc stejného druhu a hodnoty. V závislosti na konkrétních příkladech může být tato cena jak vyšší, tak i nižší než cena pořizovací.
Časová cena odpovídá hodnotě majetku těsně před škodní událostí. Od pořizovací ceny je odečtena hodnota opotřebení či jiného znehodnocení. Navýšena může být opravou či modernizací věci. Obecně lze říci, že časová cena zdaleka nedosahuje výše ceny nové, resp. ceny pořizovací.
Obvyklá cena je velmi podobná ceně časové. Vyjadřuje cenu, za kterou lze věc v daném čase a místě prodat. Zohledňuje tedy stav na trhu použitých věcí daného druhu.
agent
agent

Spočítejte si,
kolik ušetříte vy!

Srovnáváme nabídky všech velkých pojišťoven.

Na Klik.cz umíme všechna známá připojištění

A možná i takové, které ani neznáte
V praxi to tedy může znamenat kupříkladu stav, kdy si svou domácnost s hodnotou 500 000 Kč pojistí člověk pouze na 250 000 Kč, neboť se domnívá, že o vybavení ve větší hodnotě zkrátka nepřijde. Takhle to ale nechodí. Pokud si uzavřete pojištění na pojistnou částku ve výši poloviny skutečné pojistné hodnoty majetku, zůstává v podstatě polovina vašeho majetku nepojištěna.
Lidé často pojistí domácnost při jejím pořízení na určitou částku a tu již v průběhu let nezmění, což je chyba, neboť nákupem nových a modernějších spotřebičů i dalšího vybavení roste cena domácnosti (někdy i velmi znatelně).
Hodnota majetku se v čase poměrně značně pohybuje, a to nejenom díky inflaci. Nejčastěji se stává, že si koupíte novou elektroniku, vyměníte kuchyň nebo pořídíte další kusy nábytku. Z pravidla platí, že by pojistná částka měla odpovídat skutečné hodnotě majetku a je tedy velmi důležité ji pravidelně v pojistné smlouvě aktualizovat.
V kontextu pojištění nemovitosti rozumíme vedlejšími stavbami takové související stavby, které se nacházejí na pozemku s pojištěnou nemovitostí. Nejčastěji se jedná o různé garáže, zahradní chatky či altánky, stodoly, opěrné zdi, kůlny, dílny, bazény, studny, přístavky, přístřešky, skleníky, oplocení nebo jiné nebytové prostory.
Chystáte-li se stavět rodinný dům či jinou stavbu, doporučujeme pojistit stavbu ještě před kolaudací, neboť pojistná událost hrozí u rozestavěné stavby ještě více než u dostavěné nemovitosti. Ať už je to požár nebo vichřice.

Ochráníme Vás v případě škody

Jednoduše, rychle, přesně vám na míru
Pojištění solárních panelů je možné získat spolu s pojištěním nemovitosti. Panely je možné pojistit současně s pojištěním hlavní nemovitosti, jsou-li její součástí. V takovém případě stanovte celkovou pojistnou částku nemovitosti tak, aby zahrnovala i cenu solárních panelů.
Zaprvé učiňte všechny kroky pro záchranu majetku a zabezpečte, aby se škoda dále nezvětšovala. Pořiďte fotodokumentaci, která Vám velmi pomůže při jednání s pojišťovnou. To platí zejména při škodních událostech způsobených živly nebo v situaci, kdy je nutné následky škody co nejdříve odstranit. Vytopí-li Vás soused, budete muset minimálně vytřít, ale před tím, než to uděláte, pořiďte fotografie, které zdokumentují, jak Váš byt vypadal. V době digitálních fotoaparátů a kvalitních mobilních telefonů se vždy řiďte heslem lépe je více. Máte-li možnost, vyfoťte situaci s přiloženými čerstvými novinami, které jednoznačně prokáží, že k události nemohlo dojít před datem Vámi vyfocených novin.
Jméno, příjmení, pojistnou smlouvu, datum a místo vzniku škodní události, soupis poškozených věcí a soupis zachraňovacích nákladů. Dále také informace o příčině škody a číslo bankovního účtu.
Zachraňovacími náklady se rozumí náklady, které byly vynaloženy v souvislosti se vzniklou pojistnou událostí a jsou spojeny se záchranou života, zdraví či majetku. Pokud lze prokázat, že byly tyto náklady vynaloženy účelně, pojišťovna je bude hradit v rámci pojistného plnění Vašeho pojištění domácnosti nebo nemovitosti.
V případě škodní události je pojišťovna povinna ukončit likvidaci této události nejpozději 3 měsíce po jejím nahlášení. Od tohoto ukončení potom běží 15 denní lhůta pro vyplacená pojistného plnění. Své peníze byste tedy měli dostat nejpozději 3,5 měsíce od nahlášení. Nicméně pojišťovny většinou vyplácejí pojistné plnění v řádu dnů.

Dvakrát měř, jednou řež

Na Klik.cz zvládáme vše
Povodňové mapy jsou mapy, ve kterých jsou vyznačeny takzvané povodňové zóny. Existují 4 povodňové zóny a jsou odstupňovány podle pravděpodobnosti, že se v dané zóně může vyskytnout povodeň. Zónu, ve které se váš domov nachází, naleznete na stránkách České asociace pojišťoven v aplikaci Povodňové mapy.
Jako věci zvláštní hodnoty jsou označovány věci, které nejsou charakterizovány jen výrobními náklady, ale také svou historickou či uměleckou hodnotou. Mezi věci zvláštní hodnoty patří například starožitnosti. Definici, co je starožitnost, určuje pojišťovna v pojistných podmínkách. Umělecké předměty jako jsou obrazy, sochy, plastiky, porcelán, drahé ručně tkané koberce a gobelíny, kožichy či kožešiny. Dále také sbírky s hodnotou nad 50 000 Kč.
V každém domě můžete nalézt řadu cenností, které mnohdy ani jako cennosti nevypadají. Cennostmi se v kontextu pojištění domácnosti rozumí peníze, tedy české i zahraniční mince a bankovky, ceniny jako jsou kolky, jízdenky, poukázky či dokonce stravenky, platební karty, vkladní a šekové knížky či cenné papíry. Dále lze mezi cennosti zařadit drahé kovy, perly, drahokamy a předměty z těchto vyrobené.
Každé pojištění domácnosti či nemovitosti je stanoveno několika parametry, mezi něž patří také pojistná částka. Ta udává hodnotu stavby či jejího vybavení a zároveň značí maximální částku, kterou by pojišťovna vyplatila například v případě totální škody. Kromě tohoto omezení však najdeme v pojistných podmínkách také limity pojistného plnění, které stanovují maximální částky, které mohou být vyplaceny na jednotlivé skupiny předmětů či rizik. Tyto limity jsou stanoveny buď pevnou částkou, nebo procentem z pojistné částky. Konkrétní výše limitů pojistného plnění záleží vždy na konkrétní pojišťovně.
Pokud prodáváte, je třeba pojištění vypovědět dnem převodu nemovitosti, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. Vždy se vyplatí požádat pojišťovnu o zpětné proplacení poměrné části pojistného.

Bazény, kůlny, altánky...

Nejen vítr dokáže divy
Je potřeba do smlouvy zapsat vedlejší stavby. Zapsáním vedlejších staveb do pojistné smlouvy se samozřejmě zvýší pojistné. Proto je dobré uvážit, které objekty si necháte pojistit, a které ne. Rozsah pojistného krytí, tedy výčet pojistných rizik, bývá u hlavních skupin pojištění zpravidla stejný jako u hlavní nemovitosti.
Všeobecné výluky se obvykle týkají událostí, jako je teroristický útok nebo válečné události. Samozřejmě také škodu způsobenou úmyslně majitelem či pod vlivem alkoholu nebo drog.
Výraz vinkulace pochází z latinského slova vinculum (pouto) a znamená zastavení. Vinkulace pojistky znamená, že výnosy z pojistného plnění jsou převedeny na třetí osobu, takže v případě, že se něco stane s pojištěnou věcí, dostává peníze od pojišťovny ten, na koho je vinkulace napsána. Devinkulace je opakem vinkulace, znamená ukončení zástavy.
Rozhodně doporučujeme pojistit rekreační objekt jako nemovitost i domácnost. Pojištění nemovitosti kryje stavbu samotnou a ochrání Vás před požárem. Pojištění domácnosti kryje vybavení chaty či chalupy a ochrání Vás před vykradením.
Pojistku na blbost, jak se této pojistce lidově říká, můžete na Klik.cz získat k některým pojištěním majetku zdarma. Vytopíte-li tři patra bytů pod Vámi nebo srazíte-li nechtěně lyžaře na sjezdovce, mohou se Vámi způsobené škody vyšplhat do statisíců - s pojištěním odpovědnosti jste proti tomuto chráněni.

Nejčastější otázky a odpovědi - Pojištění majetku

Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpovězeno, budeme rádi za odeslání Vašeho dotazu na media@klik.cz.