Obecně o Klik.cz

Kdo jsme, co děláme
Ne. Jsme srovnávač a jakožto ten máme jedinečnou možnost pojišťovny mezi sebou porovnat. Zatímco jedna pojišťovna je vhodná pro mladší řidiče, další se pro změnu soustředí na zkušenější klientelu. To samé platí i u jiných typů pojištění - například cestovního či pojištění domácností.
Žádný. Mezi lety 2011 až 2018 jsme na českém trhu vystupovali pod marketingovým názvem Klikpojištění, od roku 2018 došlo ke změně na Klik.cz. Klikpojištění a Klik.cz je tak jeden a ten samý subjekt.
Ne a v tom je naše ohromná výhoda. Ke všem pojišťovnám přistupujeme stejně, nikomu nenadržujeme a díky tomu se klient může spolehnout na to, že nabídka řešení je skutečně férová a proklientská.
V tomto bohužel nedokážeme pomoci. Pokud skočíte na pojišťovnu a budete chtít uzavřít jakoukoli smlouvu, budete potřebovat stejné osobní údaje, jako na Klik.cz. Všechny osobní údaje podléhají přísným pravidlům a garantujeme Vám, že jsou u nás v naprostém bezpečí. Problémy vyplývající z nedodržování zásad ochrany osobních údajů nám nestojí v žádném případě za porušování a byli bychom sami proti sobě.
Nebylo by krásné zařídit si občanský průkaz z domova namísto chození na úřad? Stejně tak k věci přistupujeme i my a i přes internet dokážeme mnohdy víc, než při setkání na pobočce. Už 600.000 klientů z České republiky patří do naší rodiny a tyto zkušenosti nám pomáhají se neustále zlepšovat.

Jak sjednat cestovní pojištění?

Na Klik.cz rychle, levně a jednoduše.
Turistickou cestou je myšlena zpravidla krátkodobá cesta za hranice za účelem poznání, odpočinku, návštěvy nebo jiných nepracovních aktivit. Vyjímkou může být práce administrativního charakteru.
Ano. Nepostačí klasické turistické cestovní pojištění, je potřeba uzavřít speciální cestovní pojištění na pracovní cestu s manuální prací, které bývá o něco dražší, ale zpravidla kryje více rizik s vyššími limity. V případě, že jedete do zahraničí pracovat na delší dobu, vyplatí se pojištění dlouhodobé.
Pokud byste byli pojištěni pouze turistickým cestovním pojištěním a došlo by k úrazu při výkonu povolání, pojišťovna by s největší pravděpodobností nevyplatila pojistné plnění.
Pokud jedete za hranice vykonávat administrativní práci nebo jedete na služební cestu, budete potřebovat cestovní pojištění na pracovní cestu s administrativní prací. Klasické turistické cestovní pojištění může zahrnovat i administrativní práci, ale není to pravidlo.
Roční cestovní pojištění je vhodné pro cestovatele, kteří absolvují krátkodobé cesty do zahraničí pravidelně a často, ať už pracovně nebo jen pro zábavu a za poznáním. Podstatou tohoto typu pojištění je krytí všech léčebných výloh.

Ať dítě či senior, pojistěte se vždy

Cestovní pojištění nabízíme pro všechny věkové kategorie
Ano. Dítě lze pojistit již od nultého roku věku, a to většinou za výhodnějších cenových podmínek než pojištění pro dospělé. Někdy je možné děti do 6 let pojistit zcela zdarma nebo za symbolický poplatek v rámci rodinného balíčku.
Samozřejmě, je to na Vás. Vystavujete se však velkému riziku - děti jsou logicky náchylnější k úrazům či nemocem.
Jistě, ovšem pojišťovny mají stanovený maximální věkový limit, do kterého jsou ochotny pojistnou ochranu poskytnout. Některé pojišťovny mají tento limit stanoven na 65 let, jiné pojišťují až do 80. roku.
Při cestě by měl být pojištěn každý člen rodiny.
Ne, ovšem je dobré mít v případě, že do zahraničí jedete například i se svým psem, uzavřené pojištění odpovědnosti.
agent
agent

Spočítejte si,
kolik ušetříte vy!

Srovnáváme nabídky všech velkých pojišťoven.

Cestovní pojištění a výluky

Pozor na ně, vždy s nimi počítejte a před cestou se s nimi seznamte!
Při sjednávání cestovního pojištění dejte pozor na výluky z pojištění. Výluky najdete vždy v pojistných podmínkách, které jsou součástí pojistné smlouvy. Pojišťovna v těchto případech může krátit pojistné plnění nebo eventuálně nevyplatit nic.
Standardní omezení v pojistných podmínkách uvádí, že se pojištění vztahuje pouze na škody, které se stanou nejvýše ve výšce 3 000 m. n. m. Vy vyrazíte na lyže o 200 metrů výše, zlomíte si nohu a je velmi pravděpodobné, že pojišťovna pojistné plnění neposkytne.
Je potřeba vzít v potaz, že úrazy, které si způsobíte po požití alkoholu, budou s největší pravděpodobností spadat do výluk cestovního pojištění. To znamená, že na takový úraz se pojištění nevztahuje, pojišťovna neposkytne pojistné plnění a úhrada všech nákladů spojených s léčením budou na vás.
Velmi často bývají z pojištění vyňaty zákroky či lékařská ošetření, které souvisejí s těhotenstvím, a to nejčastěji od 6. či 7. měsíce těhotenství (do té doby bývají případná související ošetření pojištěním kryta).
V případě chronického onemocnění může vzniknout problém s uzavřením cestovního pojištění nebo později s výplatou pojistného plnění. Tyto potíže většinou vznikají, pokud není nemoc stabilizovaná (je tzv. v progresi) po určenou dobu (nejčastěji 6, 10 nebo 12 měsíců - vždy dle aktuálních pojistných podmínek dané pojišťovny).

Co mám dělat, když...

Na Klik.cz Vám se vším poradíme.
Nejlepší postup je požádat viníka o protokol dokumentující co nejpřesněji, jak k události došlo a co se stalo. Protokol by měl určitě obsahovat identifikaci viníka, minimálně jméno, adresu bydliště, telefon a číslo pasu nebo obdobného dokumentu. V ideálním případě i číslo jeho pojistné smlouvy. Pokud je to relevantní, připojte k protokolu náčrt události. Protokol musí být podepsán oběma stranami.
Pokud nehovoříte s viníkem stejným jazykem, napište svoji verzi události v češtině a podepište pouze tuto část. Vždy kontaktujte asistenční službu a vyžádejte si tlumočníka.
Asistenční služba je velkou výhodou komerčního pojištění. Zapomínat na pojištění by neměli především ti cestovatelé, kteří neovládají jazyk destinace, do které cestují, a předpokládají, že by komunikace s některými institucemi mohla být problematická. Služba je součástí prakticky jakéhokoliv základního pojištění a číslo na tuto službu bývá uvedeno na kartičce, kterou obdržíte při sjednání cestovního pojištění.
Ano, v právním rámci na to máte vždy právo.
Po příjezdu do České republiky kontaktujte pojišťovnu telefonicky, osobně nebo navštivte jejich internetové stránky a postupujte dle konkrétních instrukcí. Hlášení pojistné události neodkládejte a nahlaste ji co nejdříve po příjezdu ze zahraničí.

Limity jsou velmi důležité

Limity v pojištění by neměly znát limity
Pojistné limity nebo také limity pojistného plnění představují maximální částku, kterou je pojišťovna ochotna v rámci jednoho rizika nebo celého pojištění vyplatit za vzniklou škodu.
Úrazové pojištění lze uzavřít jako samostatný produkt a nebo ho připojistit k cestovnímu pojištění pouze na dobu, kdy budete v zahraničí. V takovém případě kryje úrazové pojištění smrt či trvalé následky úrazu, který se vám přihodí v zahraničí.
Cestovní pojištění se skládá z několika dílčích pojištění, která dohromady tvoří komplexní pojistnou ochranu na cestách. Pojištění léčebných výloh je základním pojištěním, které se vztahuje na úraz či onemocnění a z toho plynoucí ošetření u lékaře, hospitalizaci či převoz zpět do vlasti.
Pojištění zpoždění zavazadel se sjednává v rámci cestovního pojištění a vztahuje se většinou na zpoždění překračující 5 nebo 6 hodin. Díky tomuto pojištění pojišťovna uhradí nákup nutných věcí osobní potřeby na základě předložených dokladů, ale pozor - jen do výše stanovených limitů.
Pojištění storna nebo také pojištění stornopoplatků se hodí v případě, kdy nemůžete ze zdravotních důvodů odjet na předem zakoupený zájezd. Nejčastěji se sjednává hned při koupi zájezdu v rámci cestovního pojištění přímo v cestovní kanceláři. Pokud tomu tak není, je potřeba uzavřít ho velmi rychle v rámci cestovního pojištění u některé z pojišťoven, které ho nabízejí.

Co dalšího ještě potřebujete vědět?

Ochráníme Váš rodinný rozpočet
Máme produkty, které kryjí nejen léčebné výlohy v případě onemocnění COVID-19, ale také v případě technické karantény. Dokonce Vám pomohou dostat se zpátky domů, pokud nebudete moct odcestovat podle plánu.
Pokud jedete s cestovní kanceláří, může být pojištění v ceně zájezdu, nemusí být však nejvýhodnější. Cestovní kanceláře většinou počítají pouze s jednou, předem smluvenou pojišťovnou.
Pochopitelně, ale toto rozhodnutí představuje velké riziko. Pro představu, převoz vrtulníkem v případě nehody v Rakousku představuje následné vymáhání několika miliónové částky. Dobře zvažte, zda Vám toto riziko stojí za to.
Můžete, ale nedokážeme Vám pomoci. V případě škodních událostí se vždy obraťte na pojišťovnu. Pro tyto účely máte kartičku pojištěnce s dobře viditelným telefonním číslem.
Evropský průkaz pouze zaručuje, že v případě potřeby bude člověk ošetřen a bude mu bezplatně poskytnuta zdravotní péče v takové míře, jak je v dané zemi obvyklé. Ve většině Evropy by to pak znamenalo zaplacení značné částky z vlastní kapsy v rámci tzv. spoluúčasti. Proto je důležité mít uzavřené cestovní pojištění.

Nejčastější otázky a odpovědi - Cestovní pojištění

Nic před Vámi neschováváme a chceme být maximálně transparentní, na Klik.cz proto najdete odpovědi na většinu dotazů týkajících se pojištění. Pokud přesto neznáte odpověď na něco, co zde není zodpovězeno, budeme rádi za odeslání Vašeho dotazu na media@klik.cz.